Други

toggle_item.open

Дипломна работа на Антония Йорданова, УАСГ, бакалавърска програма по Урбанизъм, учебна 2013-2014, табла

Дипломна работа на Мария Иванова, УАСГ, магистърска програма по Урбанизъм, учебна 2012-2013, табла

Курсова работа на Йоана Тулумбаджиева, УАСГ, бакалавърска програма по Урбанизъм, учебна 2011-2012, табла