Опознавателна среща на доброволците, 27.03.2014, 49- то ОУ Бенито Хуарес

Първо обучение 12.04.2014, НЧ Възраждане

Второ обучение 27.04.2014, НЧ Неофит Бозвели

Трето обучение 11.05.2014, НЧ Васил Левски - филиал ЖК Левски Г

Посяване на идеи за твоето място в Подуяне! 03.06.2014 г, парк Герена

Граждански форум „От места в НУЖДА към места за ОБМЕН“, 27.06.2014, 49-то ОУ Бенито Хуарес

Работилница „С теб правим мястото“, 09.07.2014, НЧ Иван Вазов

Форум и работилница НЧ „Иван Вазов - място за обмен“

Идеен проект за обновяване на мястото около НЧ „Иван Вазов“

Конференция „Младежи и градско обновяване“