В тези раздели ще публикуваме:

  • инФорма – информационни материали за проекта и за събитията в хода на оформянето им
  • наРъчник – спътника, кометите и астероидите около доброволците по пътя СМЕН
  • съБития – материали за и отражения от събитията в битието на проекта – срещи, обучения, работилници, конференция
  • проСледи – по следите на сканиращата младеж с елементи на професионализъм
  • изБрано – избрани впечатления и открития от доброволците търсачи
  • сВръзка – полезни връзки към партньори, съмишленици, любопитни инициативи в Подуяне и другаде