типове
съществуващ / потенциален
наименование
адрес